English for Agriculture - Beginners and Intermediate

Thursday, 9 April 2020, 2:30 PM
Site: Moodle
Course: English for Agriculture - Beginners and Intermediate (ANGLIČTINA)
Glossary: Vocabulary
B

breed

plemeno, rasa

D

depend on

závisí

E

exotic

exotický

F

feathers

perie

foreign

cudzý

G

geese

husi

I

invasive

invazívny

L

lakes

jazerá

M

Marshes

močáriska

N

native

pôvodný, rodný, prirodzený