English for Agriculture - Beginners and Intermediate

VocabularyBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL

A

annual shearing

strihanie

B

backward

spätne

behavior

správanie

bonds

putá, väzby

C

curved

zakrivený

D

direction

smer, smerovanie

distinct philtrum

prehlbenina hornej pery

domesticated

domestikovaný

F

flock mentality

mentalita stáda

G

gestation period

tehotenstvo


Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL