English for Agriculture - Beginners and Intermediate

VocabularyBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  (Next)
ALL

B

breed

plemeno, rasa

D

depend on

závisí

E

exotic

exotický

F

feathers

perie

foreign

cudzý

G

geese

husi

I

invasive

invazívny

L

lakes

jazerá

M

Marshes

močáriska

N

native

pôvodný, rodný, prirodzený

neck

krk

P

paddle

veslo, plutva

pillows

vankúše

plumage

operenie, perie

Ponds

rybníky

problematic

problémový

R

related to

súvisiaci, príbuzný

S

stuffing quilts

vypchaté paplóny

Swans

labute

T

thousands

tisíce

to create ( created)

vytvoriť

to keep ( keeping)

udržať

W

webbed feet

blanité končatiny

Wetlands

mokrina


Page:  1  2  3  (Next)
ALL