English for Agriculture - Beginners and Intermediate

VocabularyBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL

A

Adaptation

prispôsobenie

addition

ďalší, dodatočný

advantages

výhody

aerobic

aeróbny

achieved

dosiahol, dokončil

approximately

približne

attached

pripojený, pripevnený

attitudes

postoj, vzťah, stanovisko

automated

automatizovaný

average

priemer


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL