English for Agriculture - Beginners and Intermediate

VocabularyBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  (Next)
  ALL

A

arranged intervals

naplánované intervaly

automatically

automatický

B

Basin

vodojem, povodie, nádrž

bay

záliv, zátoka

below

pod

C

capillary action

vzlínanie

central feature

hlavná funkcia, hlavný znak

centralized

centralizovaný, sústredený

Complex and simple

komplexné a jednoduché

configurations

konfigurácie


Page:  1  2  3  4  5  6  7  (Next)
  ALL