English for Agriculture - Beginners and Intermediate

VocabularyBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  (Next)
  ALL

A

acceptable

prijatelný, prípustný

acid

kyselina

acidity

kyslosť

addition

prídavok, prírastok, dodatok

aged

starý

aging

zrenie, vyzrievanie

alcoholic beverage

alkoholický nápoj

B

barrel

sud, barel

beverage

nápoj

C

classification

klasifikácia, roztriedenie


Page:  1  2  3  4  5  6  7  (Next)
  ALL