English for Agriculture - Beginners and Intermediate

VocabularyBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

E

Erosion

erózia

F

Factory-style farm

výrobné farmy

H

Hectare

hektár

Highway

dialnica

M

Monoculture

monokultúra

P

Phenomena

 jav

Processing

spracovanie

S

Shopping mall

obchodný dom

Slaughter

zabýjačka

Streamlined

úsporný, racionálny, moderný


Skip Navigation

Navigation