English for Agriculture - Beginners and Intermediate

VocabularyBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

C

cool off

ochladiť sa, schladiť sa

F

Fertilizer

hnojivo

Filthy

špinavý, znečistený

G

Glue

lepidlo

H

Herd

stádo

C

chops

plátky masa

L

Lard

slanina, masť

Leather

koža

loin

bravčové karé

M

Mud

bahno


Page:  1  2  (Next)
  ALL